Изван, изнутра | Жељка Аврић

790 рсд

Већ наслов књиге предочава нам да је пред нама мисаона поезија. Контраст изван изнутра, иако га творе две једноставне речи, досеже у садејству сав простор света и речи из сфере свакодневице премешта у мисаону сферу. Песме у овој збирци полазе од перцепције локалних тема, али у садејству унутарње и спољне визуре отварају глобални и космички хоризонт. Тај просторно-значењски радијус је утолико већи што се већ на завичајном нивоу песникиња среће са највећим питањима – са ратом и миром, борбом за опстанак лични и колективни, са мржњом и љубављу… Пред нама је поезија која на оригиналан начин спаја традицију и садашњост, говор искони у појмовима и сликама данашњим.

Витомир Теофиловић

Unfollow