Осмех винског духа | Милутин Дедић

1.200 рсд

Књига „Осмех винског духа“ Милутина Дедића представља збирку уметничких приказа и сведочанства о различитим местима, културама и људима, као и о значају вина кроз векове. Дедић, путописац и цртач, на својим путовањима по различитим крајевима света неустрашиво црта и пише, остављајући траге које говоре о пролазности времена и значају сопственог искуства.

Књига представља спој документарног и уметничког дела, где се кроз приказе места као што су Хиландар, Неготинска крајина, и Рајац, остављају трагови живота који би могли бити заборављени. Описи су пропојени са значајем вина у различитим културним контекстима, као што су древни грчки, персијански, и римски.

Дедићев стил писања обележен је аутентичношћу и отвореношћу, прелазећи између документарног сведочанства и уметничких презентација. Кроз његове приказе, читалац има прилику да открије свет кроз његове очи, где се уметнички цртежи и писмени описи спајају да би пренели богатство места и културе.

Књига „Осмех винског духа“ не сведочи само о путовању кроз време и простор, већ и о дубокој контемплативној анализи значаја искуства, уметности и вина у обликовању људске експериенције

Unfollow