Поетика афоризма | Витомир Теофиловић

850 рсд

„Поетика афоризма“ аутора Витомира Теофиловића пружа дубок увид у сатирични афоризам у српској и широј регионалној књижевности. Аутор једноставно објашњава свој приступ овој теми хронолошки, идејно и стилски. Посебан фокус је на српским афоризмима и афористичарима, а такође и на алузијама и аналогијама.

Књига такође истиче важност сатиричне периодике и антологија. Све у свему, ово је изузетан прилог за разумевање и афирмацију афоризма у савременој књижевности и култури, а аутор, Витомир Теофиловић, заслужује похвале за свој предан рад на овој теми.

Unfollow