Пословице и изреке Књига 1

1.800 рсд

Поговор
Пословице говоре истину.
Истину непохабану безбројним понављањем и протицањем времена.
Истину која истовремено спаја људе и одваја поднебља.

Осећај за свет,
у фабрици људске промисли,
у реторти непознатог аутора, претапа се у пословице.
Временом, ова творевина појединца постаје дело многих,
добија новог аутора – НАРОД.

Засебно говоре
о животу-смрти, љубави-мржњи, радости-тузи,
срећи-несрећи, добру-злу, богатству-беди, владару-поданику,
мудром-лудом, ватри-води, шуми-пустињи, грому-тишини,
и о много чему другом.

Нанизане у међусобној спрези,
умном човеку расветљују пут кроз чудесан сан који живимо.
Пословице су деца свакодневног искуства,
народне мудрости,
луча говора,
огледало јаве.

Слободан Петровић

Unfollow