Стазе парохијског свештеника | Александар Д. Средојевић

1.650 рсд

„Стазе парохијског свештеника“ Александра Д. Средојевића истражује историјски значај и савремени утицај православне вере за Србе, кроз детаљну анализу њене улоге и доприноса у различитим епохама и друштвеним контекстима.

Unfollow